Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Затлачени шахти за дъждовни води от уличната канализация и разрушени решетки на шахтите
В по-голямата част от ул. Красна китка шахтите за отвеждане на дъждовните води са затлачени. Критично е състоянието в началото на улицата и подхода от към бул. Пушкин, като пред трафопоста на ЧЕЗ, предвид нарушената нивелета на платното се образува голяма локва, а шахтите са тотално запушени до горе, особено след наскорошния външен ремонт на трафопоста. На кръстовището с ул. Белмекен от двете шахти работи само едната, но при обилен дъжд и тя прелива и не успява да поеме завишения отток, тъй като по ул. Белмекен няма изградена дъждовна канализация.
Водоснабдяване и канализация
Дъждовна вода, която не се оттича от уличното платно
20.11.2019 г. 14:24:48
1502

Местоположение

София, Столична Община
Sofia, Pavlovo, Rajon Vitosja, ulitsa "Krasna kitka", 5

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове

Движение на сигнала

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 20.11.2019 г. 14:24:48 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 20.11.2019 г. 16:51:12 Изпратен на администрацията Чака отговор от администрация