Декларация за защита на личните данни


ВЪВЕДЕНИЕ

Този портал е създаден от Технически университет - София - Технологии ЕООД. Неговата задача е да подпомага връзката между активните граждани и общинската администрация. Създател и обслужващ портала е колективът на „Софтуерна група АКСТЪР“.

За нас защитата на личните данни е много важен елемент в процеса на създаване на програмите. Ние не изискваме събирането на повече данни от тези, които са необходими за решаване на всеки конкретен случай. Всички наши продукти отговарят на Общия регламент за защита на личните данни.

ОБХВАТ НА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Порталът „Кмете, виж!“ позволява потребителят доброволно да се идентифицира с „име“, „мобилен телефон“ и „е-мейл“. Тези данни се използват, за установяване на обратна връзка с подалия сигнал гражданин. Освен това те са необходимият минимум за завеждане на сигнала в документооборотната система на администрацията, където той ще бъде обработен.


Декларираме, че:

1.Данните, които се събират, по никакъв начин не се използват за други цели, освен за целите, за които е създаден порталът.

2.Всеки потребител, във всеки момент може да изтрие своя профил и с това да заличи върху портала информацията за всички подавани от него сигнали. В този случай данните не могат да бъдат възстановени.

3.Всеки потребител може да поиска да му бъдат предадени данните от сигналите, свързани с неговия профил във вид на цифрова справка.


Запазваме си правото потребители, които използват груби или расистки изрази и не уважават природата, и целите, с които е създаден порталът, да бъдат заличавани служебно.