София, Столична Община
Търсене по организация
Търсене по номер на сигнал
Общо 197
В процес на обработка 136
Приключени 61
Относно Дата на подаване Състояние
IssueImage Контейнери за смет 28.05.2021 г. 20:14:54 В процес на обработка от администрацията
IssueImage Контейнери за смет 28.05.2021 г. 20:14:43 В процес на обработка от администрацията
IssueImage разрушена спирка 15.05.2021 г. 19:32:17 В процес на обработка от администрацията