София, Столична Община
Търсене по организация
Търсене по номер на сигнал
Общо 134
В процес на обработка 76
Приключени 58
Относно Дата на подаване Състояние
Няма прикачени файлове Затлачени шахти за дъждовни води от уличната канализация и разрушени решетки на шахтите 20.11.2019 г. 14:24:48 В процес на обработка от администрацията
Няма прикачени файлове Пътна инфраструктура 12.11.2019 г. 20:29:35 В процес на обработка от администрацията
IssueImage боклуци 21.10.2019 г. 10:21:27 В процес на обработка от администрацията