За проекта


За нас

Научно-изследователска лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи е създадена в рамките на Факултета по приложна математика и информатика на Технически университет - София. Лабораторията е известна в България с фамилията от тридесет различни програмни продукти АКСТЪР, чиято цел е да автоматизира дейността на различни видове администрации. Стартирайки от академичен проект за универсална ГИС през 1987 г., днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 3000 работни места. Лабораторията е по-известна като Софтуерна група Aкстър.

Продуктите АКСТЪР са инсталирани и успешно работят в повече от 300 администрации, в това число общински и областни администрации, министерства и агенции. Сред големите клиенти на Софтуерна група АКСТЪР са Столична община с 24 районни администрации, Администрация на Президента на Република България, ЧЕЗ с нейни поделения и др.

Проблемът, който решаваме

В момента, голяма част от общинските администрации не предоставят лесен и достъпен начин за подаване на сигнали за съществуващи проблеми в или извън населеното място. Обикновено процедурата по подаване на такива сигнали е тромава, формална и обезкуражаваща за съвестния гражданин. Затова създадохме системата „Кмете, виж!“ – платформа за докладване на неспешни сигнали.

Описание

„Кмете, виж!“ е платформа за лесно докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта пред Вашия дом, счупена катерушка, разпилян боклук, неправилно паркиран автомобил. Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание. Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи автоматично класифицира проблема и го насочва към съответната общинска администрация. Сигналът може да се заведе автоматично в документооборотната система или да се изпрати на официалния е-мейл на общината. Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема.

Полза от системата

Системата скъсява разстоянието между гражданите и тяхната администрация и повишава възможността да се докладват проблеми и сигнали, като окуражава гражданите. Известно е, че когато един съвестен гражданин види проблем и има желание да го докладва, той трябва да изразходва доста усилия и нерви, за да се получи резултат. Все още за страната единен телефон за неспешни повиквания няма реализиран. Мобилното приложение „Кмете, виж!“ , позволява да се изпрати информация за проблема с няколко лесни стъпки, без да е нужно да се търси точния телефон на съответната служба на съответната общинска администрация, като гражданинът е уверен, че сигналът ще стигне, където трябва. Фактът, че има обратна връзка, позволява на гражданите да контролират действията на администрацията.

Архитектура

Системата се състои от уеб сървърно приложение, на което се получават и обработват сигналите, мобилни приложения и специален клиент, който се разполага на компютрите на организациите, който завежда сигналите в деловодната система на администрацията.