Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Състояние на зелени площи след строеж на паркинг
През м. септември се построи паркинг на ул. Константин Будин в ж.к. Надежа. По време на изграждането тревните площи на поземлен имот 68134.1386.2616 и поземлен имот 68134.1386.2624 - Общинска частна собственост, освен за депо на строителни материали се превърнаха и в полощадка на която се разбъркваха необходимите смеси. Ремонта отдавна приключи, строителите си замоинаха и оставиха градинката потънала в остатици от строителни материалите, които използваха, примесени с едри камъни и натрощени тухли. Ще има ли трева на това място през следващите години? Кой е приел работата ? Има ли протокол с оценка на извършената работа? Иначе, приветствам построяването на паркинга!..
Замърсяване на обществени площи
Наличие на графити върху имоти публична собственост
05.10.2020 г. 07:53:15
1930

Местоположение

София, Столична Община
Sofia, g.k. Nadezhda 1, Rajon Nadezjda, ulitsa "Tsarevets", 15

Прикачени файлове

Движение на сигнала

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 05.10.2020 г. 07:53:15 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 05.10.2020 г. 14:41:01 Изпратен на администрацията Чака отговор от администрация