Issue details


Description

Issue successfully completed - Issue successfully completed
Състояние на зелени площи след строеж на паркинг
През м. септември се построи паркинг на ул. Константин Будин в ж.к. Надежа. По време на изграждането тревните площи на поземлен имот 68134.1386.2616 и поземлен имот 68134.1386.2624 - Общинска частна собственост, освен за депо на строителни материали се превърнаха и в полощадка на която се разбъркваха необходимите смеси. Ремонта отдавна приключи, строителите си замоинаха и оставиха градинката потънала в остатици от строителни материалите, които използваха, примесени с едри камъни и натрощени тухли. Ще има ли трева на това място през следващите години? Кой е приел работата ? Има ли протокол с оценка на извършената работа? Иначе, приветствам построяването на паркинга!..
Pollution of public areas
The presence of graffiti on public property
05.10.2020 г. 07:53:15
1930

Location

Sofia Municipality
Sofia, g.k. Nadezhda 1, Rajon Nadezjda, ulitsa "Tsarevets", 15

Issue activity

# Date Status Information Attachments
1 05.10.2020 г. 07:53:15 Initial registration in "Mayor, look!" Подаден е сигнал
2 05.10.2020 г. 14:41:01 Sent to administration Чака отговор от администрация
3 09.11.2020 г. 10:37:00 Successfully completed Получен отговор от администрация
  1. img29B6.pdf