Issue details


Description

In process in administration - Issue has been register into the administration's document flow system
Пътна инфраструктура
В района пътната настилка беше изградена/възстановена изключително не качествено. Само няколко месеца по-късно вече има отново дупки и свличания на асфалта. Тротоари липсват! За сметка на това бяха изградени съоръжения тип лежащ полицай без необходимост или изисквания за тях. Моля да обърнете внимание на стрителните фирми в района, както за отстраняването на повредите, така и за доизграждането на тротоари. Също така обърнете внимание на излизането на не почистена строителна техника на пътната мрежа, което води до огромно запрашаване.
Road infrastructure
Poorly done construction-repair works on the road
30.03.2021 г. 12:42:10
2101

Location

Sofia Municipality
София, квартал Драгалевци, район Витоша, улица „Горски дух“, 12

Attachments

No attachments

Issue activity

# Date Status Information Attachments
1 30.03.2021 г. 12:42:10 Initial registration in "Mayor, look!" Подаден е сигнал
2 31.03.2021 г. 10:22:58 Sent to administration Чака отговор от администрация
3 06.04.2021 г. 12:17:00 Received an answer Уведомяваме Ви, че сигналът Ви ще бъде предаден на фирмата изпълнител на ремонта за отстраняване на нередностите
4 12.04.2021 г. 16:09:00 Received an answer Получен отговор от администрация
  1. img1428.pdf