Issue details


Description

In process in administration - Issue has been register into the administration's document flow system
Неправилно паркиране в тревните площи
Към сигнал 2180/05.08.2021г. Към сигнал 2214/14.10.2021г. Отговорът на Столичен инспекторат отново показва, че целта на институцията е не да се грижи за спазване приетите норми, а да защитава нарушителите на реда. Ето и аргументите: 1.В изложението се твърди, че служители на столичен инспекторат са установили 3 паркирани превозни средста.Това са превозни стредсва, които са само около въпросната запушена шахта. Моля отговорете имат ли лимит за съставяне на констативни протоколи от въпросните служители? Защо не се съставят протоколи на всички нарушители? Зоната където непрекъснато се правят нарушения е дълга около 60 метра. По същото време пред входове Б и В на бл.106 са паркирани неправилно поне още 10 автомила. Всъшност такава е ситоацията и до днес. Защо не приложите снимки, че във въпросните зони няма нарушители? 2. Твърди се, че на 23.10.2021год. е почистена вертикалната част, а "Софийска вода"АД ще се погрижи за вертикалната част. Моля отговорете специалиста изготвил/подписал отговора прави ли разлика между вертикално и хоризонтално разположение? Изпращам снимки направени през различните етапи до приключване на работата, както на хоризизонталната част, така и на вертикалната. В чувалите беше събран боклук само около шахтата. Едри боклуци от почистването са изоставени в непосредстена близос върху тревните площи.По цялата дължина на терена (около 60 м) стои свлечената пръст, която освен, че е плавен преход за паркиране в градинката - при дъжд ще продължи за запълва шахтата. Моля отговорете предвижда ли се да се почисти образувалата се до борбюра пирамида от свлечена пръст? 3. Резултатът от работата на "Софийска вода" АД също се вижда от приложените снимки - почисване по вертикала около 50 см. Моля отговорете това ли очаквания ефект от почистването? ВНИМАНИЕ! В момента шахтата е изоставена без капак и не са взети никакви мерки за обезопасяването и. Моля отговорете трявали да стане инцидент, за да вземат мерки за обезопасяване на шахтата? 4. Относно паркираното МПС без ДКН. Става дума за неправилно паркирано МПС в тревните площи, а не за изоставено правилно паркирано МПС. Моля отговорете, наистина ли смятате, че МПС без ДКН може да стои необезпокоявано върху тревните площи до 3 месеца въпреки чл.28 ал.1 т.7 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община? Ще се радвам ако отново публикувате някоя снимка направена от инспекторите натоварени със случая! Благодаря Предварително!
Parking
Incorrectly parked cars in green areas.
09.11.2021 г. 18:05:24
2242

Location

Sofia Municipality
Sofia, g.k. Nadezhda 1, Rajon Nadezjda, ulitsa "Konstantin Budin", 3

Attachments

Issue activity

# Date Status Information Attachments
1 09.11.2021 г. 18:05:24 Initial registration in "Mayor, look!" Подаден е сигнал
2 10.11.2021 г. 13:54:22 Sent to administration Чака отговор от администрация
3 25.11.2021 г. 18:30:00 Received an answer Получен отговор от администрация
  1. img4BA7.pdf