Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Не работещи улични лампи
Не работещо улично осветление от 3 месеца
Улично осветление
Неработещи единични лампи от уличното осветление
6.2.2019 г. 13:33:17
926

Местоположение

Ботевград, Община
31, 2140 Васил Левски, Botevgrad, Bulgaria

Прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 6.2.2019 г. 13:33:17 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 7.2.2019 г. 8:41:50 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 7.2.2019 г. 8:42:13 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВЖ-3/7.2.2019 г. 6:43:48