Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Чистота
На ул. "Цар Самуил" при ЦДГ "Славейче" - изключително кална и запрашена улица, след отстранена ВиК авария. Улицата е натоварена, като натрупалата се и изсъхнала кал се вдига във вид на прах при движението на колите и камионите, и се вдишва и от децата и от живущите на улицата. Улицата има нужда от почистване.
Други
Други
10.10.2017 г. 10:16:57
506

Местоположение

Ботевград, Община
Ботевград, Център, улица „Цар Самуип“, 18

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 10.10.2017 г. 10:16:57 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 11.10.2017 г. 10:29:25 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 11.10.2017 г. 10:29:51 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВЖ-51/11.10.2017 г. 7:30:04