Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Фирмите превозвачи до София и от София
Искам да изкажа своето възмущение от фирмите превозвачи за София и от София, които въпреки големия поток от пътуващи продължават да използват само малки бусчета с капацитет недостатъчен за всички желаещи. Недопустимо е да се бутаме като животни и да чакаме на опашки 20 минути преди часът на тръгване или да се оставят пътници да чакат още час до следващия превоз само защото не са достатъчно местата. Моля кмета да задължи всички фирми превозващи за София и от София да използват само автобуси, за да няма пътуващи прави! Благодаря
Други
Други
31.5.2017 г. 19:14:46
330

Местоположение

Ботевград, Община
Ботевград, улица „Витоша“, 3

Прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 31.5.2017 г. 19:14:46 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 1.6.2017 г. 10:47:45 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 1.6.2017 г. 10:48:10 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВЖ-24/1.6.2017 г. 7:48:38