Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Асфалт
Привет! На адрес "Христо Ботев" 20 откъм входовете на блока е направен нов некачествен асфалт и водата не се оттича в шахтите. Моля обърнете внимание на хората, които отговарят в общината за асфалтирането да дойдат и да го оправят. Наша съседка няколко пъти ходи до информационния център в общината, но отговарящият за асфалтирането е неоткриваем. Погледнете снимките за какво става на въпрос. Надявам се, че ще бъде оправено.
Пътна инфраструктура
Некачествено извършвани строително -ремонтни работи на пътя
15.4.2019 г. 15:37:42
1007

Местоположение

Видин, Община
Видин, ж.к. Петко Каравелов, улица „Христо Ботев“, 20

Прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 15.4.2019 г. 15:37:42 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 15.4.2019 г. 16:45:08 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 15.4.2019 г. 16:45:36 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа АО-02-06-191/15.4.2019 г. 13:44:59