Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Контейнери за смет
Контейнерите за смет не са изхвърляни вече ДВЕ седмици и половина.
Сметосъбиране и сметоизвозване
Неизвозени по график съдове за отпадъци
12.3.2019 г. 17:04:05
959

Местоположение

Козлодуй, Община
ул. Аспарух 25, 3320 Център, Козлодуй, България

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 12.3.2019 г. 17:04:05 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 13.3.2019 г. 11:32:40 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 13.3.2019 г. 11:37:36 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВж-8/13.3.2019 г. 9:32:31