Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Теч на вода от спукана тръба на ВИК
От около 5 месеца водата извира от пътната настилка, като теча вече се усилва!
Водоснабдяване и канализация
Безконтролно изливане на вода от битови или производствени имоти
29.7.2017 г. 12:22:15
415

Местоположение

Ботевград, Община
Ботевград, улица „Христо Ботев“, 20

Прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 29.7.2017 г. 12:22:15 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 31.7.2017 г. 9:13:18 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 31.7.2017 г. 9:13:41 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВЖ-34/31.7.2017 г. 6:13:14