Информация за сигнал


Описание

В процес на обработка от администрацията - Сигналът е входиран в документооборотната система на администрацията
Разрушена пътна настилка , част от новоремонтиран участък- с молба за проверка и информация
Уважаеми господин Гавалюгов, Обръщам се към Вас, тъй като Кметът на с. Трудовец, общ. Ботевград, не желае да извърши проверка по подаден от гражданин сигнал. Ремонтът на участък по ул. Панчовска по спомени за живущите бе извършен преди по-малко от 4 години , а според г-н Веселин Драганов, Кмет - ремонтът е бил преди повече от 6 години. Моля за своевременна проверка от Ваша страна и ако не е изтекъл гаранционния срок на ремонта, да предприемете нужните действия фирмата-изпълнител да отстрани проблема при условия на гаранцията. Вярвам, че сигналът ми ще бъде разгледан своевременно, както и разчитам, че ще получа отговор за резултатите от извършената проверка в законовия срок (30 дни), считано от днешна дата - 05.04.2018г. Адрес за кореспонденция: vladimir.boyanov.81@gmail.com С уважение, Владимир Боянов
Пътна инфраструктура
Некачествено извършвани строително -ремонтни работи на пътя
5.4.2018 г. 10:54:14
678

Местоположение

Ботевград, Община
Трудовец, 3, 58

Прикачени файлове

Движение на състоянията

# Дата Състояние Информация Прикачени файлове
1 5.4.2018 г. 10:54:14 Подаване на сигнала на kmetevij.com Подаден е сигнал
2 6.4.2018 г. 21:05:54 Изпратен на администрацията Сигналът изчаква завеждане в деловодната система на администрацията
3 6.4.2018 г. 21:06:09 Обработва се от служител на администрацията Деловоден номер на документа КВЖ-24/6.4.2018 г. 18:05:33